28.8.2017 - Arvot ratkaisevat

Arvoista on tullut muoti-ilmiö. Lähes kaikki vähänkin suuremmat yritykset ovat määritelleet itselleen arvot ja pyrkivät hyödyntämään niitä johtamisessaan. Arvoista on tullut keskeinen osa yritysten strategisia määrityksiä. Poliittisissa piireissä arvoilla perusteltiin Suomen taannoisen hallituskriisin ratkaisua. Pienissä yrityksissä arvojen käyttö on paljon harvinaisempaa. Monet alle 10 henkilöä työllistävien yritysten vastuuhenkilöt eivät ole kuulleetkaan, että yrityksellä pitäisi tai voisi olla arvot.

Omaan kokemukseeni kymmenistä asiakasyrityksistäni sekä havaintoihini perustuen yrityksen arvoiksi näyttäisi tyypillisesti valikoituvan 4-6 kappaletta seuraavan kaltaisista termeistä: rehellisyys, luotettavuus, asiakaslähtöisyys, tuloksellisuus, vastuullisuus, uudistuminen ja yhteistyö. Tällaisia termejä arvoina nähdessäni jään usein miettimään, mikä on näiden arvojen tuoma ns. lisäarvo toiminnalle. Siis eivätkö kaikki yritykset lähtökohtaisesti jo ole tai pyri olemaan rehellisiä ja luotettavia (ainakin Suomessa), asiakaslähtöisiä, tuloksellisia ja vastuullisia, pyri uudistumaan ja tekemään yhteistyötä eri tahojen kanssa. Pitääkö näitä liiketoiminnan ja suomalaisen luonteenpiirteen itsestäänselvyyksiä erikseen korostaa kyseisen organisaation arvoina. Tietenkin, jos ne eivät olekaan itsestään selviä, niin toki.

Pitäisikö arvoiksi sitten valita sellaisia asioita, mitkä eivät välttämättä olekaan itsestäänselvyyksiä? Ajoittain huomaa ilahduttavasti kirjatun mm. seuraavan kaltaisia arvoja kuten rohkeus, innostus, suoraan puhuminen, arvostus, ilahduttaminen, usko ihmisiin tai sitoutuminen. Toisaalta olisi varmaan hyvä, että arvot, ainakin osa niistä, olisivat sellaisia, jotka yrityksessä on vahvasti jo sisäistetty. Osa arvoista voisi taas hyvinkin olla sellaisia, jollaisia emme vielä täysin ole, mutta jollaisiksi haluaisimme tulla. Kun riittävän monta kertaa esim. toitotetaan, että olemme rohkeita, johon kuuluu mm. virheiden salliminen, niin pikkuhiljaa työntekijät alkavat osoittaa suurempaa rohkeutta.

Kuinka paljon arvoja sitten pitäisi määritellä. Kuusi on mielestäni liikaa. Niitä on vaikea muistaa. Jostakin syystä kolme kappaletta arvoja, tai niiden kaltaisia määrityksiä, ovat alkaneet elämään ihmisten mielissä yli vuosien, jopa vuosisatojen. Kolme asiaa muistaa helpommin kuin neljä, viisi tai kuusi. Elämään jääneitä kolmen kohdan esimerkkejä löytyy: - koti, uskonto, isänmaa, - vapaus, veljeys, tasa-arvo - usko, toivo, rakkaus, - citius, altius, fortius (= nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin) jne.

Eräs asiakasyritykseni oli määrittänyt yhdeksi arvoistaan tahdon uudistua. Määritelmä on hyvin vahva. Sehän tarkoittaa sitä, että yrityksen ja sen henkilökunnan tulee haluta uudistua. Monet ihmiset ovat kuitenkin luontaisesti muutosvastaisia. Yritys oli kopioinut arvon eräältä suuremmalta yritykseltä. Kuitenkin yrityksen omistajat olivat etupäässä niitä, jotka suorastaan vastustivat lähes kaikkia uudistuksia mitä operatiivinen johto esitti. Arvosta tulee tällaisessa tapauksessa vitsi. Omistajien ja ylimmän johdon on vahvasti sitouduttava yrityksen arvoihin ja pyrittävä sitouttamaan koko organisaatio niiden taakse.

Olennaista on, ettei arvoja jätetä hyödyntämättä liiketoiminnan johtamisessa. Arvot ovat vision ohella tärkeimpiä määrityksiä millä johtajat voivat suunnata organisaation energiaa. Jos yrityksen työntekijät muistavat mitkä yrityksen arvot ovat, ymmärtävät niiden merkityksen ja ovat valmiita tai jopa halukkaita sitoutumaan niihin, arvot voivat antaa keskeisen ohjenuoran sille, kuinka toimia erilaisissa päätöksiä edellyttävissä tilanteissa. Hyvin määritellyt ja lanseeratut arvot auttavat menestymään. Arvot usein ratkaisevat.

Ari Lahdenkauppi, yrityskonsultti

Lukukertoja: 681

Kommentit (0)

Ei kommentteja

Kirjoita uusi kommentti