Pohjois-Savon kasvuyritysselvitys

Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy toteutti keväällä 2015 Pohjois-Savon alueella laajan selvityksen alueen kasvuyrityksistä. Hanke sai tukea EU:n sosiaalirahastosta. Selvityksen tarkoitus oli tunnistaa alueella toimivat kasvuyritykset, kerätä tietoa niiden kehittämistarpeista ja tehdä suosituksia kasvuyrityksille suunnattavista kehittämispalveluista. Selvitys julkistettiin kesäkuussa 2015.

Selvityksessä löydettiin Pohjois-Savosta 276 kasvuyritystä. Haastateltujen yritysten esittämien arvioiden perusteella Pohjois-Savoon syntyisi vuoteen 2020 mennessä lähes 2400 uutta työpaikkaa.

Katso tarkemmin selvityksen tuloksista tästä.

Asiakasreferenssit

Jame-Shaft Oy

Jame-Shaft Oy

"Yhteistyömme aloitettiin liiketoimintasuunnitelman laatimisella ja se jatkui johtamisjärjestelmän kehittämisellä sekä avainhenkilöiden koulutuspaketilla. Tämän jälkeen jatkoimme luodun strategian mukaisesti kansainvälistymisohjelmaamme, jossa teimme yhteistyötä potentiaalisten asiakkaiden löytämiseksi Saksasta. Tämän ansiosta meillä on nyt kattava kuva haluamamme kohderyhmän asiakkaista ja heidän tarpeistaan sekä ajan tasalla oleva lista kontakteista yhteystietoineen. Yhteistyö Hoffrén Consultancyn kanssa on sujunut luonnikkaasti ja ammattitaidolla tuottaen konkreettisia tuloksia."

Jyrki Pynninen
Chief Marketing Officer
Jame-Shaft Oy


Reagena Oy

Oy Reagena Ltd

"ITP-ohjelma (International Trade Partner) antoi hyvän kuvan tilanteesta valitsemillamme kohdemarkkinoilla: Puolassa, Unkarissa, Tsekissä ja Slovakiassa. Konsultin tekemän selvitystyön pohjalta tehtiin liiketoimintamatka tapaamaan potentiaalisia kumppaneita. Kaiken kaikkiaan konsultin tuki koko projektin aikana, kumppanitapaamiset mukaan lukien, oli merkittävää. Voin ilolla todeta että projekteille asettamamme tavoitteet saavutettiin."

Kati Ryynänen
Sales and Marketing Manager
Reagena Oy


Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy Servi

"Yhteistyömme piti sisällään johdon valmennusta ja esimiesten koulutusta. Noin vuoden kestäneen yhteistyön aikana johtoryhmätyöskentelymme on terävöitynyt, ja esimiesten johtamisvalmiudet ovat ottaneet ison harppauksen uudelle tasolle. Voisi sanoa, että kaikki yhteistyölle asetetut tavoitteet saavutettiin, ja jopa ylitettiin. Jatkamme yhteistyötä eri yhteyksissä kun tarvitsemme hyviä coachaajia ja sparraajia liiketoiminnallemme."

Raine Nuolikoski
Toimitusjohtaja
Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy Servi


Seloy Oy

Seloy Oy

”Hoffrenin väki on osoittanut olevansa erittäin ammattimaista ja kokenutta. Erityisesti maanläheinen ote käytännön asioihin, sekä erilaiset esimerkit ja tarinat ovat olleet yhteistyömme parasta antia. Konsulttien kanssa on erittäin helppo tulla toimeen. Lisäksi heidän vetämänsä PK-yrityksen johtamiskoulutus oli erittäin onnistunut. Voin siis suositella heitä monenlaisiin eri tarpeisiin.”

Henri Kiuru
Myyntipäällikkö
Seloy Oy


Best-Hall Oy

"Olemme kolmen vuoden ajan käyttäneet Seppo Hoffrénin toimistoa apuna Saksan markkinoilla.
Kiitos ammattitaitoisen konsultin, yhteistyö on ollut mutkatonta ja toiminta kohdemaassa vaivatonta."

Pia Anttiroiko
Export Manager
Best-Hall Oy